Интердентал е генерален застапник и дистрибутер на производите на швајцарската фирма CURADEN International. Од 1972 година па се до денес сите Curaprox производи се откриени, развиени и усовршени во Швајцарија. Темелот на успехот на Curaden се наоѓа во блиската соработка со швајцарските доктори по дентална медицина, забните техничари и универзитетите. Таа соработка придонесе за стекнување на капитални знаења во областа на техниките за чистење заби и начините за одржување на оралната хигиена, како и за развивање на иновативни производи во тоа поле. CURAPROX со задоволство го признава своето швајцарско потекло. Поради своето потекло и користењето на високо специјализирано знаење создава производи со врвен квалитет - производи кои едноставно и вистински ги решаваат сите проблеми поврзани со оралната хигиена.