September 12, 2019

КАКО ДА СЕ ОДРЖУВА ОРАЛНАТА ХИГИЕНА КОГА ЧЕТКАЊЕТО Е ОТЕЖНАТО?

За одржување на здрави заби најважно е темелно и ефикасно отстранување на забните наслаги...