June 6, 2018

ОД ГИНГИВА КОЈА КРВАРИ, ДО ПАРОДОНТАЛНА БОЛЕСТ

Од гингива која крвари, често се јавуваат потешки облици на пародонтални заболувања. Воспалението на забното ткиво или пародонтална болест е најраширено хронично заболување...
June 6, 2018

ВЛИЈАНИЕ НА ПАРОДОННТАЛНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА ВРЗ СИСТЕМСКОТО ЗДРАВЈЕ

Влијанието на пародонталните заболувања се шири многу подалеку од усната празнина. Лошиот здив и губењето на забите се незначајни во споредба со зголемениот ризик од: ...
June 6, 2018

СО ЦЕЛ ДА ПОСТИГНЕТЕ ШТО ПОДОБРА ОРАЛНА ХИГИЕНА, ВИ ПРЕПОРАЧУВА ДА УПОТРЕБИТЕ

Потполна линија за хемиска контрола на забните наслаги со chlorhexidin и патентирана ADS формула (Anti Discoloration System- вообичаена нуспојава при употреба на другите течности со Chlorhexidin) ...
June 6, 2018

ДА ГИ ИСЧИСТИМЕ ЗАБИТЕ- ЧИСТИОТ ЗАБ НЕ СЕ РАСИПУВА

Сите четки за заби CURAPROX имаат мала глава, со компактно вметнати влакненца. Станува збор за густо распоредени, меки и атрауматски влакненца, изработени од посебен материјал ...
June 6, 2018

ПО ПОТРЕБА – ХЕМИСКА КОНТРОЛА НА ПЛАКОТ

Кога поради одредени стоматолошки интервенции во усната празнина (операции, екстракции, ортодонтски интервенции, импланти…. ) механичкото отстранување на забните наслаги е отежнато ...
June 6, 2018

ДА ГИ ИСЧИСТИМЕ ПРОСТОРИТЕ МЕЃЅ ЗАБИТЕ – ЗДРАВАТА ГИНГИВА НЕ КРВАРИ

Интерденталната четкичка е едноставна и ефикасна помош за чистење на меѓузабните (интердентални) простори ...
June 6, 2018

ТРИ ЧЕКОРИ А РАСИПАНИ ЗАБИ

Дали знаете дека забите се најцврстиот дел од човековото тело? Но и покрај тоа, тие не се неуништливи и истите можат да бидат нападнати од кариес. Причинител за негово појавување се бактериите во забните наслаги ...