ФИКСНИ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ – СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ОРАЛНА ХИГИЕНА